Hotel Gran Bilbao Prosetecnisa BM. Zuazo vs KH-7 BM. Granollers